tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych

Nazwa kierunku: Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych
DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DO 80%, A NAWET 100%
Forma studiów: studia hybrydowe  
Liczba semestrów: 2 semestry 

Cel studiów: 
Studia mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych, poprzez doskonalenie kompetencji językowych umożliwiających funkcjonowanie w instytucjach związanych z biznesem i obsługą ruchu turystycznego, które  współpracują z partnerami z krajów niemieckojęzycznych. Uzyskane kompetencje ułatwią samodzielne prowadzenie działalności w tym zakresie. Uczestnicy zostaną zapoznani ze specjalistycznym słownictwem z zakresu biznesu i turystyki, co umożliwi im tworzenie oraz  rozumienie typowych tekstów pisanych ze sfery biznesu i turystyki, aktywne branie udziału w negocjacjach oraz nawiązywanie kontaktów. Oprócz wiedzy i umiejętności językowych słuchacze nabędą kompetencje w zakresie gospodarki i kultury krajów niemieckojęzycznych oraz marketingu i PR.

Dla kogo? 
- absolwenci studiów licencjackich i magisterskich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie języka biznesu krajów niemieckiego obszaru językowego oraz w turystyce;
- osoby pracujące w szeroko pojętej branży hotelarsko-turystycznej, które dzięki zdobyciu nowych kompetencji językowych i interkulturowych chciałyby awansować;
- osoby prowadzące własną działalność hotelarsko-turystyczną lub agroturystyczną ukierunkowaną na niemieckojęzycznych klientów;
- pracownicy izb gospodarczych, urzędów gminnych i powiatowych, realizujących wymianę gospodarczą, kulturalną, promujących działania w ramach współpracy z niemieckimi/austriackimi/szwajcarskimi miastami partnerskimi;
- pracownicy filii niemieckich przedsiębiorstw już istniejących lub nowo otwierających się, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, myślących o polepszeniu swojej perspektywy zawodowej;
- pracownicy firm turystycznych, ośrodków wellness, parków rozrywki, biur podróży i biur turystycznych, chcący podnieść zarówno standardy swoich usług jak i kwalifikacje zawodowe.
- osoby deklarujące znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1. 

W programie studiów znajdą się między innymi:
- Korespondencja handlowa; 
- Konwersacje oraz tłumaczenia pisemne i konsekutywne;
- Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego;

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, m.in:  dr Marcelinę Szewczuk-Sadowską – germanistkę, wykładowcę w Katedrze Nauk Humanistycznych KANS, tłumacza, członka Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, dra Józefa Zapruckiego - germanistę, tłumacza, kulturoznawcę, badacza przenikania się kultur.

Zasady rekrutacji:
Złożenie w terminie kompletu dokumentów tj.: podania na studia, kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz oświadczenia dotyczące poziomu biegłości językowej kandydata na poziomie min. B1. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy przesłać na adres: dziekanatwnhis@kans.pl

Cena: 4200 zł (możliwość płatności w ratach)

Pobierz podanie na studia podyplomowe 
Pobierz deklarację 
Pobierz plan studiów


Drogi Kandydacie, jeżeli chciałbyś skorzystać z pożyczki na kształcenie, odsyłamy do strony www.inwestujwrozwoj.pl - gdzie można uzyskać więcej informacji na temat pomocy materialnej.

Wybierz stopień

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wybierz stopień

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.